cursussen

Responsive image

SEIZOEN 18-19

In het seizoen 2018-2019 geef ik op diverse plaatsen voor verschillende organisaties cursussen met de Hoge Middeleeuwen als centraal onderwerp.

'Europa in de Hoge Middeleeuwen' (5 bijeenkomsten)
U3L - najaar 2018
Hengelo - Zwolle - Zutphen

'Grote Kloosterordes' (5 bijeenkomsten)
U3L - voorjaar 2019
Hengelo - Zwolle - Zutphen

'het Midden-Oosten' (6 bijeenkomsten)
U3L - voorjaar 2019
Hengelo

Voor bijzonderheden en aanmelding verwijs ik u graag naar de website van de betreffende organisatie:

U3Lwww.u3l.nl

Helikonwww.kunstgeschiedenis-helikon.nl

de Canterbury Tales

Responsive image

Engeland in de Middeleeuwen

In de Canterbury Tales vertelt de schrijver Geoffrey Chaucer over een groep pelgrims op weg naar Canterbury. Voordat zij op pad gaan, wordt afgesproken dat iedereen in het gezelschap twee verhalen zal vertellen: één op de heenweg, één op de terugweg. Wie het beste verhaal vertelt, wint een gratis maaltijd. Dan vertrekken ze. Een bonte stoet pelgrims, allemaal met hun eigen achtergrond en hun eigen verhalen. Een unieke dwarsdoorsnee van de feodale Middeleeuwse samenleving. Handwerkslieden, monniken, kooplieden, vrouwen, nonnen en ridders. Hun verhalen zijn als het leven zelf. Nu eens uitbundig, dan weer ingetogen, vroom, geestig, deugdzaam of ondeugend.

Machtige Koningen

Responsive image

de dynastie van de Hohenstaufen

Als dank voor zijn trouwe diensten aan Hendrik IV (“de gang naar Canossa”), krijgt paltsgraaf Frederik van Zwaben in 1079 de dochter van de keizer tot vrouw, en wordt hij verheven tot hertog van Zwaben. Daarmee begint de opkomst van het vorstenhuis van de Hohenstaufen. Na de Karolingen, Ottonen en Saliërs is dit het vierde en meest glorieuze van de grote Duitse vorstenhuizen.

In vier bijeenkomsten maakt u kennis met de lotgevallen van de zeven generaties Staufers: van Frederik I (“de Oude”) tot en met Konradin, de tragische kleinzoon van Frederik II (“Stupor Mundi”). Alle hoogte- en dieptepunten van deze roemruchte dynastie passeren de revue. U leert ze allemaal kennen: de verschillende Frederiken, Filips, Hendrik. Een cursus als een familiealbum met een bonte reeks vreugdevolle en tragische belevenissen. Hun vrouwen, hun kinderen, hun opkomst en neergang….

 *         Deze cursus is een uitstekende voorbereiding op de thematische culturele-culinaire reis naar Duitsland (augustus 2018), die door mij georganiseerd en begeleid wordt. Deelname aan de cursus vormt geen verplichting tot deelname aan de reis of omgekeerd. 

Siciliƫ in de Middeleeuwen

Responsive image

in de voetsporen van Normandiërs en Staufers

Als ca. 1020 de Normandiërs zich meester maken van Sicilië en Zuid-Italië, groeit hun vorstendom uit tot een van de rijkste en machtigste koninkrijken van Europa. Wetenschap en cultuur, politiek en macht gaan er hand in hand. Dat Sicilië eerder werd overheerst door de Grieken en de Arabieren speelt daarbij een belangrijke rol. Deze smeltkroes van culturen breekt definitief door als Sicilië onder de Staufers wordt verenigd met het Heilige Roomse Rijk en ook politiek gezien grote invloed krijgt.

Onze ontdekkingstocht begint rond het jaar 1000. We volgen de voetsporen van de Normandiërs naar het zuiden, waar zij een opmerkelijke heerschappij vestigen. De acht vorsten van Sicilië vormen het uitgangspunt voor een reis door de hoge Middeleeuwen (1000-1250). We komen uit bij keizer Frederik II van Hohenstaufen (1194-1250), een van de meest fascinerende vorsten uit de geschiedenis.  

Grote Middeleeuwers

Responsive image

Wanneer het zich laat aanzien dat de wereld toch niet zal vergaan, slaat de stemming in Europa na het jaar 1000 radicaal om. De lethargie rond de millenniumwisseling maakt plaats voor nieuw elan. Lang opgekropte spanning ontlaadt zich op allerlei manieren. Veranderde omstandigheden scheppen een vruchtbaar klimaat voor een andere tijdgeest, een nieuw bewustzijn met felle overtuigingen en onstuimige gebeurtenissen. De geschiedenis van de Hoge Middeleeuwen (1000-1250) is er een van grote heftigheid.

In deze cursus worden twaalf grote Middeleeuwers ten tonele gevoerd die een stempel hebben gedrukt op hun tijd, en op de onze. Mannen en vrouwen die samen een afspiegeling vormen van hun tijd.

lezingen

Responsive image

Wilt u meer weten over de Hoge Middeleeuwen? Of bent u gefascineerd van opmerkelijke personen of bijzondere gebeurtenissen uit die tijd? Naast verschillende cursussen verzorg ik lezingen voor verenigingen en gezelschappen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en cultuur. Informeer gerust – en uiteraard geheel vrijblijvend - naar de mogelijkheden. Hieronder worden al een aantal mogelijkheden beschreven.