Bern

Responsive image

april 1218 - Bern
Met de dood van hertog Berthold V is enkele maanden geleden een einde gekomen van het weliswaar oude, maar niet zo gelukkige geslacht van de Zähringers, de adellijke familie in het zuidwesten van Duitsland. Na zes generaties sterft de dynastie nu uit: Berthold is weliswaar getrouwd, en heeft zich misschien ook wel voortgeplant – maar er is geen aanwijsbare wettige erfgenaam.
Daarmee komt er een sneu einde aan de geschiedenis van een familie die tweehonderd jaar verwoede pogingen heeft gedaan om volwaardig op het hoogste adellijke plan te komen met de andere grote Duitse vorsten. Zij hebben druk genoeg bezig geweest en hebben een actief stichtingsbeleid gevoerd in het huidige Berner Oberland en rond het Vierwoudstrekenmeer, waar zij tal van kloosters, dorpen en steden stichten. Nog een twintig jaar geleden (1191) is Bern gesticht.

Het is een beetje misgegaan toen keizer Hendrik III in 1057 Berthold I niet beleende met het toegezegde hertogdom, respectabele hertogdom Zwaben – maar met een kunstmatig hertogdommetje Karinthië plus wat graafschapjes. Wat de familie sindsdien ook probeerde – nooit slaagden zij er in een hertogdom te krijgen dat écht voor vol werd aangezien. Daarbij komt ook nog eens de pech dat zij klem komen te zitten in de troonstrijd tussen de Welfen en de Staufers. Dat doet zoveel stof opwaaien, dat de Zähringers nog blij mogen zijn dat ze niet in het gewoel ten onder gaan.

Caesarea Maritima

Responsive image

maart 1218 – Caesarea Maritima

Bisschop Otto I van Münster, verwant aan de garven van Oldenburg, heeft geprofiteerd van de Duitse troonstrijd tussen Filips IV van Hohenstaufen en Otto IV van Brunswijk. Toen de bisschopsstoel van Münster vacant kwam, werd hij bij het domkapittel naar voren geschoven als kandidaat van de factie der Welfen. Na de dramatische dood van Filips (Bamberg 1208) zit de nieuwe bisschop van Münster helemaal gebeiteld. Zijn beschermheer en naamgenoot wordt in 1209 tot keizer gekroond – het heeft er alle schijn van dat de bisschop op het goede paard heeft gewed. Hij heeft er zin in, en maakt zich sterk voor de economische bloei van kloosters en stiften in zijn bisdom. Maar schijn bedriegt.

Freiburg

Responsive image

februari 1218 – Freiburg

In 1127 werd aan de hertogen van Bourgondië een aparte status en een nieuwe naam toegekend: Dux et Rector Burgundie. Het voormalige koninkrijk Bourgondië werd een ‘rectoraat’. De hertogen van het huis Zähringen golden voortaan als plaatsvervangers van de Duitse koning. Deze gunst viel hen ten deel door keizer Lothar III, die zich hiermee verzekerde van de hoognodige steun tegen zijn Staufische rivalen. 
Pas in het verdrag dat in 1152 door Frederik I werd afgesloten met Berthold IV van Zähringen, werd precies omschreven wat de nieuwe titel zou inhouden. Bij afwezigheid van de koning zouden zij in Bourgondië optreden als directe plaatsvervangers van de koning en werden zij belast met de investituur van bisschoppen in de bisdommen Lausanne, Geneve en Sitten. 

Chorasmiƫ

Responsive image

januari 1218 - Chorasmië

Het Mongoolse Rijk is in westelijke richting inmiddels uitgedijd tot aan het Baikalmeer, en grenst het aan het grote rijk Chorasmië (met o.a. het tegenwoordige Oezbekistan, Turkmenistan, Irak en Iran) aan de Kaspische Zee. Genghis Khan stuurt een handelskaravaan van enkele honderden handelaren en vijfhonderd kamelen naar Chorasmië om de mogelijkheden van handel te verkennen. Hij is op zijn hoede. Sultan Mohammed II is een geduchte tegenstander, en heerser over een groot deel van de oostelijke moslimwereld. Een enorm gebied, van de Aralmeer tot aan de Perzische Golf, dat o.a. Afghanistan en heel Perzië besloeg.
De bedoelingen van het gezantschap worden gewantrouwd door de gouverneur van Otrar die de volledige handelsdelegatie, inclusief de gezant van Genghis Khan vermoordt. Slechts één van de kameeldrijvers overleeft het bloedbad en vlucht naar Genghis Khan. Naar verluidt zou Genghis Khan na drie dagen lang blootshoofds op een bergtop tot de “Eeuwige Blauwe Hemel” hebben gebeden om kracht te krijgen om hun dood te vergelden.