de Canterbury Tales

Responsive image

Engeland in de Middeleeuwen

In de Canterbury Tales vertelt de schrijver Geoffrey Chaucer over een groep pelgrims op weg naar Canterbury. Voordat zij op pad gaan, wordt afgesproken dat iedereen in het gezelschap twee verhalen zal vertellen: één op de heenweg, één op de terugweg. Wie het beste verhaal vertelt, wint een gratis maaltijd. Dan vertrekken ze. Een bonte stoet pelgrims, allemaal met hun eigen achtergrond en hun eigen verhalen. Een unieke dwarsdoorsnee van de feodale Middeleeuwse samenleving. Handwerkslieden, monniken, kooplieden, vrouwen, nonnen en ridders. Hun verhalen zijn als het leven zelf. Nu eens uitbundig, dan weer ingetogen, vroom, geestig, deugdzaam of ondeugend.

De Canterbury Tales vormen een raamvertelling: het verhaal gaat over een gezelschap dat elkaar verhalen vertelt. Het is een meesterlijke vondst van Chaucer om als kader daarvoor een pelgrimstocht te kiezen. De Middeleeuwse samenleving kent immers een strakke sociale indeling. Een pelgrimstocht is haast de enige gelegenheid waarbij mensen van verschillende rangen en standen samen optrekken. Dat resulteert in een grote verscheidenheid aan personen en verhalen.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. In het eerste deel van iedere bijeenkomst staat steeds één van de verhalen centraal. De teksten zijn  hoofdzakelijk in het Nederlands, soms in combinatie met de Engelse versie en zelfs met fragmenten van de oorspronkelijke Middelengelse tekst.
Thema’s die daarbij naar voren komen, worden nader uitgewerkt in het tweede deel. U maakt zodoende kennis met allerlei historische, sociologische en literaire achtergronden, die de Canterbury Tales tot zo’n een rijkgeschakeerd panorama van de Middeleeuwen maken.

Het begeleidend materiaal bij de cursus wordt aangeboden in de vorm van handouts en readers. 
Uw bijdrage in de kosten hiervan (€ 10,=) wordt verrekend aan het begin van de cursus.