cursus Grote Middeleeuwers

Wanneer het zich laat aanzien dat de wereld toch niet zal vergaan, slaat de stemming in Europa na het jaar 1000 radicaal om. De lethargie rond de millenniumwisseling maakt plaats voor nieuw elan. Lang opgekropte spanning ontlaadt zich op allerlei manieren. Veranderde omstandigheden scheppen een vruchtbaar klimaat voor een andere tijdgeest, een nieuw bewustzijn met felle overtuigingen en onstuimige gebeurtenissen. De geschiedenis van de Hoge Middeleeuwen (1000-1300) is er een van grote heftigheid.

In deze cursus wordt een nieuwe reeks van tien grote Middeleeuwers ten tonele gevoerd die een stempel hebben gedrukt op hun tijd, en op de onze. Mannen en vrouwen die samen een afspiegeling vormen van hun tijd. U maakt kennis met Mathilde van Toscane, Hendrik IV, Hildegard van Bingen, Bernard van Clairvaux, Saladin, Baibars, Filips II Auguste, Otto IV, Rogier II en Frederik II. 

In vijf bijeenkomsten van 2 uur staan telkens twee van hen centraal. Hun persoonlijke verhalen vormen de invalshoeken van waaruit we de fascinerende geschiedenis van de Hoge Middeleeuwen nader bekijken. Machtige vrouwen, sterke sultans, culturele bloei, geleerdheid, hoogmoed en nederigheid.

In deze cursus maakt u kennis met:
Mathilde van Toscane / Hendrik IV / Hildegard van Bingen / Bernard van Clairvaux / Saladin / Baibars / Filips II Auguste / Otto IV / Rogier II / Frederik II

Het begeleidend materiaal bij de cursus wordt aangeboden in de vorm van handouts en readers. 
Uw bijdrage in de kosten hiervan (€ 10,=) wordt verrekend aan het begin van de cursus.