Ora et Labora

Responsive image

voorjaar 2020
Ora et Labora – ‘bid en werk’ is de essentie van het kloosterleven. Een arbeidzaam, aan God gewijd leven. Je hoeft niet godsdienstig te zijn om te beseffen wat de zegeningen voor het christendom zijn geweest van het monastieke leven. Zonder kloosters zou Europa sociaaleconomisch, cultureel en maatschappelijk geen schim geworden zijn van wat het is.

In de Middeleeuwen komt het kloosterleven tot grote bloei. Kloosters ontwikkelen zich tot de belangrijkste centra van kennis,  cultuur, en ontwikkeling. De grote kloosterordes spelen ook politiek en maatschappelijk een cruciale rol. Kloosters zijn niet alleen het fundament van de Middeleeuwse samenleving. Ze zijn ook de muren. En het dak.

In deze reeks van vier lezingen wordt de fascinerende geschiedenis van de grote kloosterordes behandeld. De indeling van de reeks: 

lezing 1: het vroege christendom, de woestijnvaders, Augustinus van Hippo
lezing 2: Benedictus van Norcia en de Benedictijnen
lezing 3: Bernard van Clairvaux, de Cisterciënzers en de Tempelorde
lezing 4: Franciscus van Assisi, Franciscanen, Dominicanen en armoedebewegingen

Naast godsdienstige en contemplatieve  aspecten, wordt ingegaan op andere aspecten: politiek, kunst, architectuur, technologie.