lezingen

Responsive image

Wilt u meer weten over de Hoge Middeleeuwen? Of bent u gefascineerd van opmerkelijke personen of bijzondere gebeurtenissen uit die tijd? Naast verschillende cursussen verzorg ik lezingen voor verenigingen en gezelschappen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en cultuur. Informeer gerust – en uiteraard geheel vrijblijvend - naar de mogelijkheden. Hieronder worden al een aantal mogelijkheden beschreven.  

Rogier II van Sicilië  en Alfonso X van Castilië
over tolerante vorsten in het Zuiden

Vaak begint verdraagzaamheid als goed onderkend eigenbelang. Koning Rogier II van Sicilië (1095-1154) en koning Alfonso X van Castilië (1221-1284) gelden als lichtende voorbeelden van tolerant bestuur, waarin de vreedzame co-existentie van christenen, moslims en Joden heeft bijgedragen tot perioden van grote economische en culturele bloei. Dat zijn zij ook – maar Rogier en Alfonso waren geen heiligen. Zij wisten zich vooral voortreffelijk in te stellen op bijzondere omstandigheden. Dat hiel hen op de juiste momenten de juiste keuzes te maken.

 

Averroes en Maimonides
over geleerde mannen in het Westen

Als de Renaissance ooit bestaan heeft, moet die niet gezocht worden in het Italië van de 15e eeuw maar in het Spanje (al-Andalus) van de 12e eeuw.  Dat is de plaats waar de verloren gegane kennis van de klassieke Griekse Oudheid op verrassende wijze herontdekt wordt. Een gelukkige combinatie van factoren maakt het mogelijk dat op het juiste moment twee mannen op de juiste plaats opstaan. De breed onderlegde alleskunners Averroes (1126-1198) en Maimonides (1138-1204) zijn van onschatbare waarden geweest voor het op gang brengen van een nieuw intellectueel tijdperk.

 

Otto IV en Filips IV
over twistende koningen in het Noorden

Na het krachtige bewind van keizer Frederik I (“Barbarossa”) lijkt niets in de weg te staan van een succesvol vervolg van de dynastie van de Hohenstaufen. Maar de onverwachtse dood van zijn zoon en opvolger, de nog jonge keizer Hendrik VI, zorgt voor grote verwarring in het Duitse Rijk? Er is geen voor de hand liggende opvolger en de keurvorsten zijn verdeeld. De ene kandidaat is Hendriks broer, Filips (1177-1208). Maar ook zijn tegenstrever, Otto van Brunswijk (1175-1218), blijkt een geduchte kandidaat. Wat volgt is een meeslepend verhaal over kuiperijen, troonstrijd, dood en bedrog. Met een volledig onverwachte afloop.

 

Genghis Khan en Saladin
over grote heersers in het-Oosten

Alleen al het horen van hun naam was soms voldoende om hun tegenstanders te verlammen van angst. Voor de westerse wereld waren de uitzonderlijke heersers Genghis Khan (1160-1227) en Saladin (1137-1193) “Angstgegners”, dreigend als het gerommel van snel naderend onweer. Hun aanleg en persoonlijke kwaliteiten waren legendarisch, bij vriend als en vijand. Strategisch inzicht, organisatietalent en behendig uitgebuite beeldvorming deden de rest.

 

Gregorius VII en Gregorius IX
over dominante pausen in het centrum

Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk staat de Kerk er alleen voor. Zij moet zich staande zien te houden tegen de druk in van op macht beluste koningen en keizers. Omdat aanval vaak de beste verdediging is, kiest het episcopaat voor het uitzetten van een koers die via overlevingsdrang en aanpassingsvermogen moet leiden naar geestelijke én wereldlijke suprematie. De wijzigende machtsverhoudingen tussen pausen en keizers staan centraal in het persoonlijk verhaal van Gregorius VII (1025-1085) de grootste paus van de 11e eeuw en de formidabele Gregorius IX (1170-1241) uit de machtige Segni-familie waartoe ook de roemrucht Innocentius III behoorde.