cursus "Reizen naar God"

 Reizen naar God - bedevaarten in de Middeleeuwen

In veel culturen worden bijzondere krachten toegedicht aan bepaalde bomen, rivieren, stenen. En kennelijk ligt het in de menselijke aard naar deze heilige plaatsen te willen reizen, om zich van nabij verbonden te voelen met de heilzame krachten van die mystieke plek.
In het christendom kennen bedevaarten hun hoogste bloei in de Hoge Middeleeuwen. Rond het jaar 1000 wordt het geleidelijk minder gevaarlijk op de pelgrimsroutes naar de belangrijkste bedevaartsoorden. Er komen dan pelgrimsstromen op gang van ongekende omvang. Om uiteenlopende beweegredenen begeeft men zich op weg om de heilige plaatsen te bezoeken.

Voor het eerst is het niet alleen de hoge geestelijkheid die op pad gaat maar trekt ook de adel – hoog en laag – en in toenemende mate ook het gewone volk erop uit. De Kerk laat haar aanvankelijke terughoudendheid tegenover het verschijnsel varen en stimuleert bedevaarten nu volop.

Deze cursus van vijf bijeenkomsten van 2 uur gaat over pelgrims, pelgrimstochten pelgrimsoorden.

Het verschijnsel bedevaarten wordt van alle kanten belicht: historisch en godsdienstig – maar ook psychologisch, economisch en touristisch. Over de verschillende soorten bedevaarten, over geloof, bijgeloof en goedgelovigheid, over aflaten en relieken. Naast de grote bedevaartsoorden (Jeruzalem, Rome, Santiago, Keulen) passeert een hele reeks kleine(re) bedevaartsoorden de revue.

Het begeleidend materiaal bij de cursus wordt aangeboden in de vorm van hand-outs en readers.Uw bijdrage in de kosten hiervan (€ 10,=) worden verrekend aan het begin van de cursus.