cursus Noord-Italië in de Middeleeuwen

Responsive image

najaar 2019
Tijdens de Hoge Middeleeuwen veert de economie in Noord-Italië op. Vanaf de 11e eeuw gaat het de handelssteden en zeerepublieken voor de wind. Hun ondernemingszin, prestatiedrang en innovatieve kracht zorgt voor grote welvaart.
Daardoor ontwikkelen de Noord-Italiaanse steden zich tot belangrijke centra van kunst en cultuur.
Maar al deze voorspoed heeft ook een keerzijde voor de steden. Om hun belangen veilig te stellen, is voortdurende waakzaamheid geboden. Er heerst grote argwaan tussen de steden; zij liggen onderling continu overhoop in een niet aflatende concurrentiestrijd.
Alleen als het gevaar van buitenaf komt, schuiven de steden hun wantrouwen even aan de kant en sluiten zij tijdelijk de rijen. Een allengs groeiend aantal treedt toe tot een stedenbond, die zich – doorgaans onder leiding van het trotse Milaan - teweerstelt tegen de externe vijand. Dat zijn de grote keizers uit het huis Hohenstaufen, die geen middel onbeproefd laten om hun heerschappij ook in Noord-Italië geaccepteerd te krijgen. Dat leidt tot militaire expedities en dramatische veldslagen. Maar het verzet in het eigenzinnige Noord-Italië is groot, net als de veerkracht van de eigenzinnige steden.

In deze cursus van drie bijeenkomsten wordt de opkomst en bloei van Noord-Italië behandeld. Naast politieke en sociaaleconomische aspecten wordt ingegaan op een scala aan culturele hoogtepunten. 

Deze cursus is een uitstekende voorbereiding op de 10-daagse studiereis van Stupor Mundi naar Lombardije en Emilia Romagna (tweede helft maart 2020). Deelname aan de cursus vormt nochtans geen verplichting tot deelname aan de studiereis of omgekeerd.