lezingen

Responsive image

Wilt u meer weten over de Hoge Middeleeuwen? Over opmerkelijke personen en bijzondere gebeurtenissen uit die tijd? Naast verschillende cursussen verzorg ik lezingen voor verenigingen en gezelschappen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en cultuur. Informeer gerust – en uiteraard geheel vrijblijvend - naar de mogelijkheden. Hieronder vindt u een lijstje onderwerpen.  

Italië en Sicilië 
*         kennismaken met Sicilië
*         Sicilië in de Hoge Middeleeuwen; in de voetsporen van Normandiërs en Staufers
*         Stupor Mundi kennismaken met keizer Frederik II
*         Arm en Rijk  – op reis door Apulië en Basilicata. Over schoonheid, armoede en mafia

kunst en cultuur
*         de Codex Manesse – het Heidelberger Liederhandschrift: liefdeslyriek en miniaturen 
*         het Tapijt van Bayeux – de Slag bij Hastings aan de hand van het beroemde kleed 
*         Castel del Monte – het mysterieuze kasteel in Apulië
*         Ora et Labora – over kloosterordes en kloostercultuur
*         Canterbury Tales – Engeland in de Middeleeuwen 

andere onderwerpen
*         de man met de hoed -  Jodenhaat in de Middeleeuwen
*         de Stichters van Europa; over het talent van Noormannen en Normandiërs
*         Vrouwen in de Middeleeuwen; huwelijkspolitiek, hoofse liefde, huwelijk en overspel
*         de Levant; het conflict in het Midden-Oosten in historisch perspectief
*         de Kruistochten
*         Dankzij de Arabieren -  hoe de Arabieren de vooruitgang naar Europa brachten

 Grote Middeleeuwers
*         Anna Komnene - het Byzantijnse Rijk
*         Eleonore van Aquitanië – hofcultuur
*         Richard Leeuwenhart – riddertijd
*         Hildegard van Bingen – mystiek en natuurwetenschap
*         Franciscus van Assisi - armoedebeweging
*         Elisabeth van Thüringen – liefde en liefdadigheid
*         Frederik II ‘Stupor Mundi’ – staatsmanschap, geleerdheid en kastelenbouw
*         Genghis Khan – de Mongolen
*         Ibn Rushd en Maimonides – geleerdheid in Andalusië
*         Hendrik VIII – over zes vrouwen en twee kerken
*         Benedictus van Nursia – de Regel van Benedictus
*         Bernard van Clairvaux – de Cisterciënzer Orde