Sicilie en zijn overheersers

Responsive image

Sicilië heeft altijd vreemde overheersers aangetrokken. Het werd veroveraars ook niet moeilijk gemaakt: met een kustlijn van duizend kilometer was dit grootste eiland van de Middellandse Zee toch nauwelijks te verdedigen.

Het eiland was ofwel het centrum van politieke en culturele stromingen, ofwel de buitenste rand ervan. Door zijn ligging tussen Oost en West, tussen Noord en Zuid, was het voor Sicilië altijd erop of eronder.

Duitse keizers in italie

De keizerskroning van Karel de Grote (1e kerstdag 800) is het begin van nauwe band tussen Duitsland en Italië. Beide landen maakten deel uit van het Heilige Roomse Rijk. Wie in de middeleeuwen tot koning van Duitsland werd gekozen, gold als belangrijkste van alle Europese vorsten. Hij werd door de paus tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond en diende als servus Jesu Christi als eerste borg te staan voor de bescherming van de Kerk. Dit verklaart waarom Italië traditioneel een grote aantrekkingskracht uitoefent op Duitse koningen en keizers.

de Duitse koningskroning

koningen en kroningen in Duitsland

Anders dan in de meeste andere landen, was de Duitse koning niet ver verheven boven de andere vorsten en was het koningschap in Duitsland niet erfelijk. De koning kwam voort uit de kring van Duitse vorsten, en werd gekozen door keurvorsten, een groep autonome vorsten (koningen, hertogen, aartsbisschoppen) van de machtigste vorstendommen en aartsbisdommen.

de Duitse orde

het begin

De kiem voor de Duitse Orde werd gelegd in september 1189 tijdens de Derde, “Duitse”, Kruistocht van 1189-1182. Tijdens het beleg van de Syrische havenstad Akko werd, op initiatief van Duitse geestelijken en kooplieden uit Bremen en Lübeck, buiten de stadsmuren begonnen met de bouw van een eenvoudig veldhospitaaltje. Zij wilden een eigen onderkomen bieden aan de talrijke Duitse pelgrims en kruisvaarders. Hun eigen mensen zouden dan voor hun medische verzorging niet langer uitsluitend aangewezen zijn op de als hooghartig te boek staande, voornamelijk Franstalige Tempeliers en de overwegend Italiaanssprekende Johannieters.

de Kerk en de Joden

  • In de Middeleeuwen nam de paus traditioneel op de dag van zijn kroning de eerbewijzen in ontvangst van de Joodse gemeenschap in Rome. Het was gebruikelijk dat hij dan het antwoord gaf: “Legum probo, sed improbo gentium” : “Ik keur de Wet goed, maar het volk keur ik af.”

de reeks van Fibonacci en de Gulden Snede

de rij van Fibonacci

Als voorbereiding op een van de ontmoetingen met de keizer, kreeg Fibonacci door de hofgeleerde Johannes van Palermo wiskundige problemen voorgelegd. Hij wist die met verbluffend gemak op te lossen door gebruik te maken van wetmatigheden in getallenreeksen. Hij behandelt dit onderwerp in het derde en grootste deel van Liber Abacus. De Pisaan gebruikte zijn “reeks van Fibonacci” voor het berekenen van complexe problemen. Een bekend voorbeeld is het “konijnenprobleem”: wat is de toename van een konijnenpopulatie als een konijnenpaar elke maand een jong krijgt dat op zijn beurt elke maand een jong kan voortbrengen? Naar aanleiding van dit wiskundige probleem wordt de rij van Fibonacci ook wel “konijnenrij” genoemd. Het aardige van dergelijke problemen was niet het praktische nut van de uitkomst maar vooral de vreugde van de ontdekking dat een vaste formule het mogelijk maakte een complex wiskundig probleem in een oogwenk op te lossen. Het gemak van het nieuwe rekensysteem gaf nog een extra dimensie.