ouders en grootouders

Rogier I, de vader van Rogier II (1095-1154), was een van de twaalf krijgshaftige zoons van de uit Normandië afkomstige Tancred van Hauteville (=Altavilla), die het eiland Sicilië en grote delen van Apulië en Calabrië veroverden op de Arabieren. In 1130 wordt Rogier II gekroond tot (eerste) koning van “beide Siciliës”. Na de dood van zijn tweede vrouw, trouwt hij in 1151 opnieuw, nu met Beatrix van Rethel (1130-1185). In 1154, kort nadat haar echtgenoot is gestorven, bevalt zij van een dochter, Constanza.

Omdat haar vader, Rogier II, meerdere kinderen heeft uit zijn eerste huwelijk, is het onwaarschijnlijk dat Constanza van Altavilla (1154-1198) op de Siciliaanse troon zal komen. Haar huwelijk met de elf jaar jongere Hendrik VI van Hohenstaufen, de zoon van keizer Frederik I Barbarossa, is dan ook vooral bedoeld om de diplomatieke banden met een ander belangrijk vorstenhuis te versterken. Maar de volkomen onverwachte dood van haar neef, Willem II, verandert alles. Samen met haar echtgenoot Hendrik VI, maakt Constanza nu aanspraak op de Siciliaanse troon. Na de dood van Hendrik VI wordt zij regentes voor de dan driejarige Frederik II. Haar enige doel is het koninkrijk Sicilië voor haar zoon veilig te stellen. Zij laat daartoe Frederik naar Sicilië halen, waar hij in mei 1198 tot koning wordt gekroond. Maar nog geen half jaar later sterft Constanza aan dysenterie. Frederik wordt onder voogdij van paus Innocentius III gesteld.

Na de dood van zijn oom, Koenraad III, wordt Frederik I Barbarossa (1122-1190) koning van Duitsland en vervolgens keizer van het Heilige Roomse Rijk. Uit zijn huwelijk met Beatrix van Bourgondië (1140-1184) worden zes dochters en vijf zonen geboren. Op het hoogtepunt van zijn macht vertrekt de inmiddels roemruchte Frederik Barbarossa op kruistocht. Maar bij het oversteken van een klein riviertje in Klein-Azië komt hij in 1190 door verdrinking om het leven.

Hendrik VI (1165-1197) wordt op de keizerlijke palts in Nijmegen geboren. In 1186 trouwt hij met de elf jaar oudere Constanza van Altavilla, de dochter van koning Rogier II van Sicilië. Na de volledig onverwachte dood van zijn vader, wordt Hendrik tot koning van Duitsland gekozen in plaats van zijn oudere broer. In 1191 worden Constanza en hij tot keizer/keizerin gekroond. Na het moeizaam afdwingen van zijn heerschappij over Sicilië, heeft Hendrik in 1197 alles op orde om te beginnen aan een kruistocht. Maar kort voor vertrek overlijdt hij plotseling aan dysenterie.