Grote Middeleeuwers

Responsive image

Wanneer het zich laat aanzien dat de wereld toch niet zal vergaan, slaat de stemming in Europa na het jaar 1000 radicaal om. De lethargie rond de millenniumwisseling maakt plaats voor nieuw elan. Lang opgekropte spanning ontlaadt zich op allerlei manieren. Veranderde omstandigheden scheppen een vruchtbaar klimaat voor een andere tijdgeest, een nieuw bewustzijn met felle overtuigingen en onstuimige gebeurtenissen. De geschiedenis van de Hoge Middeleeuwen (1000-1250) is er een van grote heftigheid.

In deze cursus worden twaalf grote Middeleeuwers ten tonele gevoerd die een stempel hebben gedrukt op hun tijd, en op de onze. Mannen en vrouwen die samen een afspiegeling vormen van hun tijd.

In de zes bijeenkomsten staan telkens twee van hen centraal. Hun persoonlijke verhalen vormen de invalshoeken van waaruit we de fascinerende geschiedenis van de Hoge Middeleeuwen nader bekijken. Kruistochten, culturele bloei, geleerdheid, ridders en kastelen, kloosterleven, machtsstrijd, sociaaleconomische veranderingen, voorboden van een nieuwe tijd.

U maakt kennis met:

zelfstandigheid in Duitsland
Hildegard van Bingen / Elisabeth van Thüringen

dominantie in Italië
Gregorius  VII / Gregorius  IX

koningschap in Frankrijk en Engeland
Eleonore van Aquitanië / Richard Leeuwenhart

geleerdheid in Andalusië
Maimonides / Averroes

tolerantie in Sicilië
Rogier II / Frederik II

koningsstrijd in Duitsland
Otto IV / Filips IV