Speyer

februari 1219 - Speyer
De Romeinse curie beziet met argwaan onrust dat Frederik zich steeds meer begint te bezig te houden met Italiaanse zaken. Op de hofdag in Speyer zijn opvallend veel vertegenwoordigers aanwezig van de Lombardische steden. De wenkbrauwen worden ook gefronst bij het bezoek dat aartsbisschop Peregrinus van Brindisi (1216-1222) aan Duitsland brengt. Zijn verblijf aan het hof van Frederik is veelzeggend. Aartsbisschop Peregrinus – waarschijnlijk afkomstig uit een gerespecteerde familie uit Brindisi, die later rechters voortbracht -  is een gepokt en gemazelde diplomaat en onderhandelaar.
Peregrinus staat in Rome in hoog aanzien omdat hij keer op keer als pauselijk legaat Europa is ingetrokken om diplomatieke plooien glad te strijken. Hij is al eens naar Frankrijk geweest om koning Filips Auguste bij te staan bij diens huwelijksproblemen. En toen in 1210 de situatie in Sicilië precair werd als gevolg van de invasie van Otto IV, werd Peregrinus als onderhandelaar afgevaardigd om te proberen de Welf over te halen op zijn schreden terug te keren. Dat Frederik juist deze man heeft uitgenodigd moet wel haast betekenen dat de Staufer zich voorzichtig begint te oriënteren op de situatie in Sicilië. Hoe staan de zaken ervoor? Hoe verontrustend is de wanordelijke politieke situatie nu Frederik al ruim zes jaar van een afstand moet toezien? Door zijn netwerk is Peregrinus natuurlijk ook goed ingevoerd in de politieke landkaart van Noord-Italië. Dat alles tezamen kan tot geen andere conclusie leiden dat Frederik zich aangordt voor terugkeer naar Italië.