Salamanca

Responsive image

november 1218
De strubbelingen tussen koning Alfonso IX ven Léon en het pontificaat in Rome zijn van de baan. Een paar jaar geleden ging het er nog stevig aan toe, toen paus Innocentius tot twee keer toe een huwelijk van Alfonso nietig verklaarde. Eerst was er het – door strategische motieven ingegeven - huwelijk met Theresia van Portugal, een volle nicht van moederskant. Dat het huwelijk vanwege bloedverwantschap werd geannuleerd, had dus nauwelijks een verrassing kunnen zijn. Maar Alfonso zette koppig door en sluit een huwelijk met een andere (volle) nicht van moederskant: Berenguela van Castilië, kleindochter van Eleonore van Aquitanië. Ook dit huwelijk werd nietig verklaard. Dat derhalve ook de kinderen uit deze verbintenis bastaarden werden, stond hun glansrijke toekomst overigens niet in de weg. Maar het conflict met Rome is in rustiger wateren geraakt en het wordt tijd dat Alfonso zich van zijn goede kant laat zien.

De wording van ‘zijn’ universiteit, de universiteit  van Salamanca is een mijlpaal in de geschiedenis. De universiteit, de oudste van Spanje en een van de oudste van Europa, wordt door koning Alfonso IX gesticht om te voorkomen dat de intelligentsia van zijn koninkrijk Léon naar Castilië moeten verhuizen om onderwijs te genieten. Een half jaar na het ondertekenen van de stichtingsakte is het zo ver. Paus Alexander IV heeft de school erkend en verleent zijn goedkeuring aan de academische graden die zullen worden uitgedeeld. De universiteit opent zijn deuren voor een grote toestroom van studenten