Hagenau

januari 1219 - Hagenau
Het is al bijna een jaar geleden dat Otto IV – verbitterd, vernederd en vergeten – op de Harzburg is gestorven. Het laatste sprankje koningschap dat hem tot het einde is gebleven, zijn de rijksinsigniën die in zijn bezit waren en bleven op het moment (juli 1215) dat Frederik in Aken tot Duits koning werd gekroond. Otto had het niet kunnen opbrengen mee te werken aan de luisterrijkheid van Frederiks kroning door de kleinodiën af te staan die traditioneel als een van de onmisbare voorwaarden worden beschouwd om de rechtsgeldigheid van het koningschap te schragen. Niet dat er daardoor onvoldoende draagvlak zou zijn voor Frederiks koningschap. Maar zo lang hij de rijksinsigniën niet in zijn bezit heeft, kan er van een keizerskroning nog geen sprake zijn.

De rijksinsigniën zijn goed opgeborgen. Otto heeft ze destijds toevertrouw aan zijn broer, paltsgraaf Herman van Rijn, die ze angstvallig heeft bewaakt in zijn hoogteburcht. Otto heeft hem op het hart gebonden de kleinodiën pas af te staan aan de volgende, rechtmatige Duitse koning.
Tot nog toe is Hendrik weigerachtig gebleven om de wens van zijn broer uit te voren. Hij heeft zijn poot stijf gehouden en is vooralsnog niet van plaan de regaliën af te staan. Niet omdat hij denkt de rechtmatigheid van Frederiks koningschap te kunnen aanvechten, maar alleen al het in bezit hebben ervan levert aanzienlijke prestige en macht op. En daar wil hij zo lang mogelijk van profiteren.
Frederik begint er genoeg van te krijgen. Het keizerschap lonkt, maar het ontbreken van de regaliën zal zeker roet in het eten werpen. Daarom zet hij in januari druk op de ketel. Op zijn verzoek dreigt paus Honorius III Hendrik van Rijn met de banvloek als hij weigerachtig blijft. Pas dan gaat Hendrik door de bocht. Op 24 juni 1219, tijdens de hofdag in Goslar, krijgt Frederik de rijksinsigniën in zijn bezit, wat voor hem de weg naar de keizerskroning opent. Als dank ontvangt Hendrik 11.000 mark zilver en het vicariaat over het land tussen de Elbe en de Weser voor de duur van Frederiks verblijf in Italië.