Egypte

Responsive image

oktober 1218 - Damiate
Aymar van Lairon is een van de kruisridders die na afloop van de dramatisch verlopen Derde Kruistocht in het Heilige Land zijn gebleven. Het gaat hem daar voor de wind. Door zijn huwelijk met Juliana Garnier, de vorstin van de belangrijke vestingstad Caesarea, stijgt hij vanaf 1192 steeds verder op de maatschappelijke ladder. Als haar echtgenoot mag hij zich op grond van het jure uxoris Heer van Caesarea nomen. En dat doet hij graag. Zijn naam verschijnt menigmaal als getuige bij de ondertekening van belangrijke documenten die worden uitgegeven door koning Hendrik I van Jeruzalem, een telg uit het Huis van Blois en kleinzoon van de Franse koning Lodewijk VII. Ook op latere oorkondes van Amalrijk II van Lusignan wordt Aymars naam vermeld als ‘Heer van Caesarea’.  Hij staat kennelijk hoog aangeschreven bij het hof. In 1208 wordt hij uitverkoren om deel uit te maken van een gezantschap dat naar Frankrijk reist om in de entourage van koning Philippe II Auguste een geschikte echtgenoot te vinden voor koningin Maria van Jeruzalem (ook: Maria van Montferrat). Dat lukt. De Franse kruisridder Jan van Brienne is de gelukkige. In 2010 reist hij samen met de delegatie terug naar Outremer. Aymar is uiteraard een van de belangrijke gasten bij de feestelijkheden rondom de huwelijkssluiting.

Wanneer zijn vrouw Juliana sterft, moet Aymar een stap terug doen. Hij mag de titel ‘Heer van Caesarea’ niet langer voeren. Vanaf dat moment laat hij zich gelden als ordemeester van de Hospitaalridders. De overstap ligt voor de hand: hij is immers al als lekenbroeder toegetreden tot de orde.
Als legerleider vergezelt hij Jan van Brienne naar Egypte in het kader van de Vijfde Kruistocht. Bij het beleg van Damiate is Aymar een van de bevelhebbers. Hij overleeft de strijd niet. Samen met drieëndertig Tempeliers sneuvelt hij in oktober 2018.