Centraal-Azië

Responsive image

september 1218 – Centraal Azië
Een kleine eeuw geleden, toen de Liao-dynastie uit Mantsjoerije in westelijke richting werd verdreven door de invallen van de Jurchen, heeft Yelü Dashi, de laatst telg uit dit vorstenhuis, rond 1125 in Centraal-Azië een nieuwe dynastie gesticht in het gebied dat later Kirgizië gaat heten.
Het nieuwe rijk is dat  van de Kitan, die ook wel de ‘Westelijke Liao’ worden genoemd. Het rijk wordt bestuurd vanuit de hoofdstad Balasagoen. Daarbij nemen de Kitan veel gebruiken en verworvenheden over van de Chinezen, zoals de Chinese kalender, de keizerlijke attributen en hun bestuursvorm die gebaseerd is op de leer van Confucius. Als zelfstandig rijk is de Kitan geen lang leven beschoren. De oprukkende Mongolen onder Genghis Khan veroveren het rijk in één vloeiende, verwoestende beweging.

Een schrale troost voor de Kitan: ook de machtige noordelijke Jin dynastie, gesticht door de Jurchen, wordt door de Mongolen opgerold. De verovering van dit rijk – qua bevolkingsaantallen een van de grootste rijken van destijds - heeft slechts zeven jaar in beslag genomen. Tegen de Mongoolse dreiging is geen kruid gewassen. Ook het versterken van grote delen van de “Grote Muur” met een keten van forten en grachten biedt geen soelaas. De Mongolen komen op meerdere plaatsen tegelijk, op honderden kilometers afstand van elkaar. En dit is nog maar een voorproefje van wat de Jin te wachten staat. Wanneer over vijftien jaar de zuidelijke hoofdstad Kaifeng wordt veroverd door de illustere generaal Sübedei, komt er einde aan de complete Jin-dynastie.