Chorasmiƫ

Responsive image

januari 1218 - Chorasmië

Het Mongoolse Rijk is in westelijke richting inmiddels uitgedijd tot aan het Baikalmeer, en grenst het aan het grote rijk Chorasmië (met o.a. het tegenwoordige Oezbekistan, Turkmenistan, Irak en Iran) aan de Kaspische Zee. Genghis Khan stuurt een handelskaravaan van enkele honderden handelaren en vijfhonderd kamelen naar Chorasmië om de mogelijkheden van handel te verkennen. Hij is op zijn hoede. Sultan Mohammed II is een geduchte tegenstander, en heerser over een groot deel van de oostelijke moslimwereld. Een enorm gebied, van de Aralmeer tot aan de Perzische Golf, dat o.a. Afghanistan en heel Perzië besloeg.
De bedoelingen van het gezantschap worden gewantrouwd door de gouverneur van Otrar die de volledige handelsdelegatie, inclusief de gezant van Genghis Khan vermoordt. Slechts één van de kameeldrijvers overleeft het bloedbad en vlucht naar Genghis Khan. Naar verluidt zou Genghis Khan na drie dagen lang blootshoofds op een bergtop tot de “Eeuwige Blauwe Hemel” hebben gebeden om kracht te krijgen om hun dood te vergelden.

Tabor

Responsive image

december 1217 – Tabor

Al sinds de oudheid is de berg Tabor (‘navel der wereld’) in het noorden van Galilea een plaats van grote mystieke betekenis. De Kanaänieten vereerden er hun god Baäl en in de christelijke traditie is het de Berg van de Gedaanteverandering. Het is de plaats waar Jezus, voor de ogen van zijn apostelen, door een goddelijk licht wordt omgeven en een ontmoeting heeft met Mozes en Elias. “Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem”, zegt een stem uit de wolk – er hoeft geen twijfel meer te bestaan aan zijn goddelijke natuur. Geen wonder dat Tancred van Hauteville (1076-1112) tijdens de Eerste Kruistocht hier een versterkt klooster sticht.
De berg, die met zijn hoogte van 855 meter indrukwekkend oprijst uit het omringende vlakke land, is ook strategisch van groot belang. Het uitzicht over Galilea en de Vlakte van Jizreël maakt van Tabor perfect punt om de hele omgeving en de grote wegen vanaf de Middellandse Zee te controleren.

Rome

Responsive image

november 1217 – Rome

Het lijkt soms alsof de Kerk zich altijd schuldig heeft gemaakt aan Jodenhaat. Twee jaar geleden nog, op het veel bejubelde Concilie van Lateranen, werden regels afgekondigd die voornamelijk ten doel hadden een strak onderscheid te maken tussen Joden en christenen. Joden moeten apart wonen van christenen, mogen geen publieke functies vervullen en moeten door middel van het dragen van een gele ring op hun kleding duidelijk herkenbaar zijn. Ook de verplichte Jodenhoed dateert van dit concilie .
Toch zijn er soms ook andere geluiden. De opvolger van de vorig jaar plotsklaps overleden Innocentius III is de oude kardinaal Censio Savelli, die Honorius III als pausnaam kiest. Zijn lijfspreuk “ik wil liever met mildheid dan met hardheid te werk gaan” maakt al duidelijk dat we te maken hebben met een heel ander iemand dan zijn felle, hooghartige voorganger.

Alcacer do Sal

Responsive image

oktober 1217 – Alcáser do Sal

Na een moeizame belegering, die eind juli is begonnen, komt er eindelijk een einde aan de strijd om de Zuid-Portugese stad. De stad en de citadel, die maandenlang door de Almohaden hardnekkig zijn verdedigd tegen een Portugees-Hollandse alliantie, moet worden opgegeven.
De overwinning wordt op het conto geschreven van graaf Willem I van Holland. Eigenlijk is de aanwezigheid van de onversaagde vechtjas, en dus de inname van de stad, puur toeval. Als deelnemer aan de Vijfde Kruistocht is Willem met zijn vloot uit de koers geslagen en is hij gestrand in een Portugese haven. Zijn onverwachte komst is een godsgeschenk voor koning Alfons II, die een beroep doet op de kruisvaarders. Kunnen zij, voordat ze hun reis naar Egypte vervolgen, niet eerst meehelpen in de strijd tegen de Moren? Weliswaar verloopt de christelijke verovering (Reconquista)van het Iberisch schiereiland voorspoedig maar nog altijd zijn de moslims niet helemaal verdreven. De uitnodiging van de Portugese koning is niet aan dovemansoren gezegd. Eerder dan verwacht krijgt graaf Willem de gelegenheid strijd te leveren tegen de moslims. Hoe meer het grondgebied van de Moorse machthebbers in Al-Andalus afbrokkelt, des te verbetener wordt de strijd van de christenen om een definitief einde te maken aan het moslimbewind dat hen al eeuwenlang een doorn in het oog is. Met de verovering van Lissabon in juli hebben de kruisvaarders de smaak goed te pakken gekregen. 

Kingston upon Thames

Responsive image

september 1217 – Kingston upon Thames

Er komt een einde aan de (eerste) Baronnenoorlog. In Kingston upon Thames wordt met de opstandige landeigenaren een verdrag gesloten dat – om het nóg plechtig te maken – een week later wordt geratificeerd In Lambeth Palace, de Londense zetel van de aartsbisschop van Canterbury.
In het Verdrag van Kingston wordt de burgeroorlog bijgelegd tussen de Engelse koning Hendrik III en de weerspannige edelen, die – zeer begrijpelijk - hun buik vol hadden van koning Jan zonder Land, makkelijk de meest belabberde vorst uit de Engelse geschiedenis.